top of page

NEWS

ถ้าเรารักษาทะเล

              ทะเลก็จะรักษาเรา

1.jpg
3.jpg
0.jpg
1.jpg
9.jpg
8.jpg
FF.jpg
ตัดสินคดีปากบารา สตูล.jpg
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการสัมมมาเชิงปฎิบ
ประชุมหารือโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านฯ.jpg
ร้านคนจับปลาสตูลสัมภาษณ์รายการของช่องเวิ
บูธนิทรรศการ.png
สัมมนาแผนประมงพื้นบ้าน.png
การลงพื้นที่ในถุ้ง (1).png
พล.ตร.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ลงสตูล.png
ประชุม npoa iuu.png
NEWS1.png
NEWS.png

รายการ เวทีความคิด โดย มนตรี จอมพันธ์
 เวลา 20.35 น.พูดคุยถึงสถานการณ์ที่ประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการรับมือ รวมถึงโครงการทูตอาหารทะเลเป็นอย่างไร กับ คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

Your-Facebook-Video-fbdown (mp3cut.net).รายการเวทีความคิด
00:00 / 27:06
17.png
ค้นหา

ที่ ส.ร.ท 001/2566


วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566


เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) 1 ตำแหน่ง

ด้วยสมาคมรักษ์ทะเลไทย จ.สงขลา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี 2550 มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด อยู่ในภาคใต้ 13 จังหวัดอยู่ตอนบนของภาคใต้อีก 2 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี และภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ จันทบุรี บทบาทการดำเนินงานเน้นทำงานร่วมกับชุมชนประมงขนาดเล็กชายฝั่งและเครือข่ายชุมชนชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมีการรวมตัวกันในนามสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ดังนี้

📍หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับชุมชนเพื่อนำเสนอแหล่งทุนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

- ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ

- ประสานงาน และ ติดต่อ สื่อสาร กับทุกๆหน่วยงานเพื่อดำเนินงาน

- ประสานงาน กับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA)

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

📍คุณสมบัติ

- ปริญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เพศ หญิง /ชาย

- มีประสบการณ์ 2–3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการประสาน ติดต่อ สื่อสาร และ การนำเสนอ

- ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

- สามารถทำงานต่างจังหวัด และ ค้างคืนได้

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (ยินดีพิจารณา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหากมีทักษะทางภาษาอังกฤษในขั้นดี)

- สามารถขับรถยนตร์ได้ และ มีใบขับขี่ถูกต้อง

- สามารถใช้ Microsoft Office ( Word, Excel and Power Point ) ได้ดี

- ประเมินวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ผิดพลาด และ ล่าช้าได้อย่างสมเหตุผล

- ** ตรงต่อเวลา รักที่จะพัฒนาตนเอง รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานได้** E-Mail สำหรับส่งเอกสารสมัครงาน : thaisea.2550@gmail.com ( CV, Transcript และ เอกสารหลักฐาน /พร้อมระบุเงินเดือนค่าตอบแทนที่ต้องการเพื่อการพิจารณา) )


** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31มกราคม 2566

สัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ สนง.สมาคมรักษ์ทะเลไทย 57/219-220 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ต.พะวง ฃ

อ.เมือง จ.สงขลา 90100 จ.สงขลา

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-4666063 *

จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

สมาคมรักษ์ทะเลไทย

ดู 156 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page