NEWS

ถ้าเรารักษาทะเล

              ทะเลก็จะรักษาเรา

1.jpg
3.jpg
0.jpg
1.jpg
9.jpg
8.jpg
FF.jpg
ตัดสินคดีปากบารา สตูล.jpg
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการสัมมมาเชิงปฎิบ
ประชุมหารือโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านฯ.jpg
ร้านคนจับปลาสตูลสัมภาษณ์รายการของช่องเวิ
บูธนิทรรศการ.png
สัมมนาแผนประมงพื้นบ้าน.png
การลงพื้นที่ในถุ้ง (1).png
พล.ตร.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ลงสตูล.png
ประชุม npoa iuu.png
NEWS1.png
NEWS.png

รายการ เวทีความคิด โดย มนตรี จอมพันธ์
 เวลา 20.35 น.พูดคุยถึงสถานการณ์ที่ประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และมาตรการรับมือ รวมถึงโครงการทูตอาหารทะเลเป็นอย่างไร กับ คุณวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย

Your-Facebook-Video-fbdown (mp3cut.net).รายการเวทีความคิด
00:00 / 27:06
17.png
ค้นหา


ประกาศประกวดราคาผลิตสารคดี (1)
.pdf
Download PDF • 141KB

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผลิตงานสารคดี ในโครงการวิถีคนจับปลา

สมาคมรักษ์ทะเลไทยมีความประสงค์ประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตงานสารคดีในโครงการวิถีคนจับปลา โดยการสนับสนุนของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 2 ตอนความยาวตอนละ 20 นาที นำเสนอประเด็นเรื่องภูมิปัญญาการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารของชุมชนชายฝั่ง และประเด็นเรื่องเครื่องมือประมงที่ยั่งยืนในการจับสัตว์น้ำในแต่ละท้องถิ่น


ประกาศประกวดราคาผลิตสารคดี
.pdf
Download PDF • 256KB
ดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย.


หนังสือคัดสรรจากวิจัยจากภาคสนามโดยสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย 4 เล่ม


  1. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี2.พัฒนาการการขับเคลื่อนของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


3.การศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยซั้งกอ (บ้านปลา) หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา4.ศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช

ดู 316 ครั้ง0 ความคิดเห็น