top of page

เอกสารตีพิมพ์

ปกหนังสือข้อเสนอเเก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ

หนังสือข้อเสนอแก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทย 2563

1.jpg

หนังสือสิทธิการจัดการทรัพยากรหน้าบ้าน

11.jpg

โครงการสำรวจองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำในปลาเป็ดจากการประมงขนาดใหญ่ (Phase I สงขลา)

รูปปกนสวิจัยสัตว์น้ำฯ.jpg

การสำรวจรูปแบบการจัดจำหน่าย สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่โตไม่ได้ขนาดใน ประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

6888c5b0404447578f0bebfc69dc672f-0001.jpg

บทสำรวจปัญหาค่าจ้างและผลกระทบจากการเเพร่ระบาดโควิด-19 ต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย

a6a09d5a1cc44d83bdd943c9078bde5f-0001.jpg
bottom of page