top of page
11.jpg

ตรงนี้คือย่อหน้า คลิกที่นี่เพื่อใส่และแก้ไขข้อความของคุณ ง่ายๆ เลย

ตำบลเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ในอดีตนั้น มีสภาพเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล มีหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน คือ

 - หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 1

 - หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 2

 - หมู่บ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 3
             ที่มาของชื่อเกาะเปริดมาจากชาวจีนแผ่นดินใหญ
่        ในสมัยก่อนได้ล่องเรือสำเภามา ค้าขายแล้วมาพักค้างแรมที่เกาะแห่งนี้ ซึ่งทะเลแถบนี้เป็นทะเลเปิดชาวจีนจึงเรียกว่า “เกาะเปิด” และอีกที่มาหนึ่งของชื่อเกาะเปริด ก็สันนิษฐานว่าในช่วงที่ชาวจีนมาพักอาศัยและสร้างบ้านเรือนบนเกาะนี้ ได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ คือ โรคไข้มาลาเรียและโรคอหิวาตกโรค ทำให้ชาวจีนล้มป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ส่วนคนที่มีชีวิตอยู่ก็จะเปิดหนีไปจากเกาะกันหมด จากนั้นจึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะเปิด” ในเวลาต่อมาคนที่เข้ามาอาศัยอยู่บนเกาะนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนี้เป็น “เกาะเปริด” เพื่อแก้เคล็ดและเพื่อเป็นศิริมงคล จึงเรียกว่า “เกาะ เปริด” จนถึงปัจจุบันนี้ การสัญจรของคนสมัยก่อนนั้น ใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางและการเดินเท้า
         โดยสมัยที่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้จัดสรรงบประมาณ (เงินผัน) ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง สภาพความเป็นเกาะจึงหมดไป และได้รวมอีก 4 หมู่บ้าน เข้าเป็นตำบลเกาะเปริด คือ หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเขาตาหน่วย หมู่ที่ 5 หมู่บ้านปากคลอง หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านคลองหก หมู่ที่ 7 จวบจนถึงปัจจุปัน
        ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ เป็นพื้นที่ทะเลตามแนวชายฝั่งทอดยาว ผู้คนในพื้นที่ประกอบอาชีพเรือประมงพื้นบ้านดั้งเดิม มีประมงพื้นบ้าน กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กลุ่มเล็ก 10-15 ครัวเรือน อยู่ 2-3 กลุ่ม
โดยมีพื้นที่ ต.เกาะเปริดทั้งหมด พื้นที่ 22.71 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 3,220 คน
 - ชาย 1,596 คน
 - หญิง 1,624 คน
                                                                                                                         ที่มาข้อมูล: http://www.kohperd.go.th/ 

12.png

        ในวันที่ฝนตก ฟ้าร้อง ลมแรง หลายๆคนอาจจะกำลังนอนพักผ่อนอยู่กับบ้าน ไม่ออกไปไหน แต่ในอีกมุมหนึ่งของวิถีชชาวประมงพื้นบ้าน ถือเป็นช่วงที่พวกเค้าต้องออกเรือเพื่อทำการประมง เนื่องจากช่วงเวลานี้กลับกลายเป็นฤดูกาลที่มีโอกาสออกหากุ้งมากขึ้น.
        ชาวประมงพื้นบ้านที่คลองกลาง ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ก็เช่นเดียวกัน ในบ่ายวันนี้เรือที่แล่นเข้ามาที่ท่า พร้อมๆกัน 4-5 ลำนั้น ได้มีแม่บ้าน หรือภรรยา มารอรับที่ท่าเรือแทบจะทุกท่า เพื่อรอรับการกลับมาของหัวหน้าครอบครัวที่ได้ออกเรือไปตั้งแต่เช้ามืด
        การทำประมงในช่วงฝนตกลมแรงแบบนี้นี้ ชาวประมงพื้นบ้านมักทำการประมงอวนลอยกุ้ง โดยใช้เป็นอวนสามชั้น ในเขตทะเลทั้งในชายฝั่งและนอกชายฝั่ง แล้วแต่ละพื้นที่ ที่เคยทำกินของแต่ละคน

        กุ้งที่ได้จะเป็นกุ้งแชบ๊วยขนาดกลางๆ กำลังน่ารับประทาน แม่บ้านเองจะทำหน้าที่รับกุ้งที่ได้ไปขายให้กับแพปลาที่ตลาดปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นกิจวัตแบบนี้อยู่เป็นประจำ
นอกจากจะได้กุ้งแล้ว ผลผลิตพลอยได้คือปลาต่างๆ ที่ติดมากับอวน ถ้าหากได้มากก็จะนำไปขาย หากได้น้อยก็จะนำไปทำอาหารรับประทานกันภายในครอบครัวของตน โดยครั้งนี้นอกจากปลาที่ได้แล้ว ชาวประมงพื้นบ้านยังได้ปูทะเลตัวใหญ่จำนวน 3-4 ตัว ยกขึ้นอวดเราอย่างดีใจ ว่าวันนี้เหมือนได้โชคใหญ่ ได้ขายปูในราคาที่กำลังดี เป็นความสุขเล็กๆ ของวันฝนตก ลมแรง ในช่วงหน้ามรสุมที่คลองกลาง ต.เกาะเปิด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แห่งนี้
                                                                                                                                     เรื่องโดย :Apinya Seanghirun

bottom of page