top of page

 " สงขลา "

วิถีประมงพื้นบ้านบ้านทะเลนอก ตอนที่ 1

73261601_3264001710306223_16831740467032

"ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของสมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ กับการเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโด"

หอยนางรมคอนโด.jpg

โครงการ "ร่วมคิดร่วมทำ" ในกิจกรรม วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อคนรักษ์การตกปลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 

118398118_3444528625586863_3149200934359

ทดลองตรวจมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

ณ สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ

ทดลองตรวจมาตรฐาน การทำประมง พื้นบ้าน อย่

ประชุมสำหรับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบด้านโรงแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ 

15.png

ป๊ะยะรัญ หวันปรัตน์ อายุ 82 ปี เล่าถึงประวัติของชุมชนบ้านทะเลนอก หมู่ที่ 1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

#ประวัติชุมชนบ้านทะเลนอก.png

ม๊ะรอหะ สระถึง อายุ 62 ปี ประมงพื้นบ้านทะเลนอก ม.1ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

มมมะ.png

สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำเภอสทิงพระ ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2563

16.png

“โครงการติดตามเรือประมงพื้นบ้านตามมาตรการช่วยเหลือการประยุกต์ใช้เทคโทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท”

อบรมการติดตั้งวิทยุติดตามเรือประมงพื้นบ้

"ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา"

ประชุม04_11_2563.png
bottom of page