top of page

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วางซํ้งประจวบ.png

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 (เมื่อวานนี้) ทางสมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา (การทำซั้งกอ) ครั้งที่3 ประจำปี2563
โดยได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่
สภาสิ่งแวดล้อมจำนวน 50 ต้น
กลุ่มสปีดโบ้ทตกปลา 20 ต้น
รวมทั้งหมด 70 ต้น ในครั้งนี้
ร่วมรักษาทะเลกับเราเพื่อสร้างความยั่งยืนให้มีทรัพยกรทางทะเลเพิ่มขึ้นกันนะคะ

bottom of page