top of page

ประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

สมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 จัดที่สวนสาธารณะหาดราไว อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค. โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งถึงข้อกังวลเร่งด่วนของที่ประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 ดังนี้ (1) ทะเลสตูลไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างแบบถมทะเลสร้างโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสมบูรณ์โดดเด่นที่สุด เต็มไปด้วยฐานทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นรากฐานเศรษฐกิจทั้งจากการประมงและการท่องเที่ยวระดับโลก
(2) กรณีการออกมาตรการทางกฎหมายบางประเด็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ได้แก่ มาตรการกำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน การแก้ไขระเบียบการจดทะเบียนเรือที่เหมาะสมสำหรับการประมงขนาดเล็ก และ (3) ขอให้เร่งรัดให้เกิดแผนย่อยระดับชาติว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม

82715581_2884370741602657_27891908891744
bottom of page