top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThai Sea Watch Association

ไฟล์ E -book หนังสือจากวิจัยภาคสนาม คัดสรร 4 เล่ม

อัปเดตเมื่อ 1 ก.ย. 2565


หนังสือคัดสรรจากวิจัยจากภาคสนามโดยสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง สมาคมรักษ์ทะเลไทย 4 เล่ม


  1. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี2.พัฒนาการการขับเคลื่อนของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


3.การศึกษาการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยซั้งกอ (บ้านปลา) หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา4.ศึกษารูปแบบการจัดตั้งร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช

ดู 373 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

ที่ ส.ร.ท 001/2566 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations fo

bottom of page