ค้นหา
  • Thai Sea Watch Association

ระดมปลา 1 ตัน สำหรับพี่น้องผู้พิการทางสายตา

อัปเดตเมื่อ 30 ก.ค. 2563


ขอระดมปลา 1 ตัน สำหรับพี่น้องผู้พิการทางสายตา

“Tomorrow 's fish are still in the sea”

“ปลาของวันพรุ่งนี้ ยังอยู่ในทะเล”

ภายใต้สถานการณ์การ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พี่น้องคนไทยทั้งหมดต้องเผชิญหน้ากับโรคร้ายด้วยความยากลำบาก เครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยได้ทำงานร่วมกันมาก่อนหน้านี้ แม้ไม่มีเงินรายได้เหมือนช่วงที่ก่อนโรคโควิด-19 ระบาด เพราะแหล่งรับซื้อในชุมชนทะยอยปิดตัวลง แต่ชาวประมงพื้นบ้านยังมีแหล่งอาหารเพื่อใช้สำหรับการบริโภค

ดู 14 ครั้ง2 ความคิดเห็น