top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนThai Sea Watch Association

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

ที่ ส.ร.ท 001/2566


วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566


เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) 1 ตำแหน่ง

ด้วยสมาคมรักษ์ทะเลไทย จ.สงขลา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี 2550 มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด อยู่ในภาคใต้ 13 จังหวัดอยู่ตอนบนของภาคใต้อีก 2 จังหวัด คือ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี และภาคตะวันออก 1 จังหวัด คือ จันทบุรี บทบาทการดำเนินงานเน้นทำงานร่วมกับชุมชนประมงขนาดเล็กชายฝั่งและเครือข่ายชุมชนชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมีการรวมตัวกันในนามสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ดังนี้

📍หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

- จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับชุมชนเพื่อนำเสนอแหล่งทุนในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน

- ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ

- ประสานงาน และ ติดต่อ สื่อสาร กับทุกๆหน่วยงานเพื่อดำเนินงาน

- ประสานงาน กับ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development (AFA)

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

📍คุณสมบัติ

- ปริญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เพศ หญิง /ชาย

- มีประสบการณ์ 2–3 ปีขึ้นไป

- มีทักษะการประสาน ติดต่อ สื่อสาร และ การนำเสนอ

- ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

- สามารถทำงานต่างจังหวัด และ ค้างคืนได้

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี (ยินดีพิจารณา ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาหากมีทักษะทางภาษาอังกฤษในขั้นดี)

- สามารถขับรถยนตร์ได้ และ มีใบขับขี่ถูกต้อง

- สามารถใช้ Microsoft Office ( Word, Excel and Power Point ) ได้ดี

- ประเมินวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหางานที่ผิดพลาด และ ล่าช้าได้อย่างสมเหตุผล

- ** ตรงต่อเวลา รักที่จะพัฒนาตนเอง รับฟังความคิดเห็นเพื่อนร่วมงานได้** E-Mail สำหรับส่งเอกสารสมัครงาน : thaisea.2550@gmail.com ( CV, Transcript และ เอกสารหลักฐาน /พร้อมระบุเงินเดือนค่าตอบแทนที่ต้องการเพื่อการพิจารณา) )


** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31มกราคม 2566

สัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ สนง.สมาคมรักษ์ทะเลไทย 57/219-220 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ต.พะวง ฃ

อ.เมือง จ.สงขลา 90100 จ.สงขลา

* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-4666063 *

จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

สมาคมรักษ์ทะเลไทย

ดู 159 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

รับสมัครเจ้าหน้าที่

สมาคมรักษ์ทะเลไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง 📍หน้

Comments


bottom of page