top of page
ค้นหา
  • Thai Sea Watch Association

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผลิตงานสารคดี ในโครงการวิถีคนจับปลา

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผลิตงานสารคดี ในโครงการวิถีคนจับปลา

สมาคมรักษ์ทะเลไทยมีความประสงค์ประกวดราคาจัดจ้างผู้ผลิตงานสารคดีในโครงการวิถีคนจับปลา โดยการสนับสนุนของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 2 ตอนความยาวตอนละ 20 นาที นำเสนอประเด็นเรื่องภูมิปัญญาการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารของชุมชนชายฝั่ง และประเด็นเรื่องเครื่องมือประมงที่ยั่งยืนในการจับสัตว์น้ำในแต่ละท้องถิ่น


ประกาศประกวดราคาผลิตสารคดี
.pdf
Download PDF • 256KB
ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ที่ ส.ร.ท 001/2566 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ร่วมงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations fo

สมาคมรักษ์ทะเลไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานโครงการ Asia Pacific Farmers’ Programme (APFP) ,Support to Farmers Organizations for Asia (FO4A) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง 📍หน้

bottom of page